نحوه اجرا و تهیه محتوای جبرانی

از کتاب جغرافیای 2تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ | 8:13 | نویسنده : گروه آموزشی جغرافیای خراسان رضوی |

اهداف سوالاتی جغرافیای 2

که عملکرد دانش اموزان در آن ها مناسب نبوده است-

نهایی خرداد 93تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ | 8:11 | نویسنده : گروه آموزشی جغرافیای خراسان رضوی |

دریای كاسپين یا دریای خزر؟

 

در شمالی‌ترین بخش خاك ميهن باستاني ما قرار دارد. دریاچه‌ای با پيرامون ٧٠٠٠ كيلومتر و پهنه‌ی ٣٩٤٢٠٠ کیلومترمربع. اين دریاچه‌ی پهناور كه روزگاري بخشي از درياي بزرگ تيتيس بود حدود ٢٥٠ ميليون سال پيش از اعضا خانواده‌اش، درياهاي آرال، مديترانه، سياه و درياي پارس جدا افتاد و به پهناورترین دریاچه‌ی گيتي بدل شد. درياي مازندران در طول تاريخ رخ دادهاي بزرگي را در پيرامون خود شاهد بوده و در هر برهه‌ای از تاريخ مردمان اين كشور كهن نامي بر آن نهادند......

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ | 8:36 | نویسنده : گروه آموزشی جغرافیای خراسان رضوی |

درس زندگی روستایی به زبان شعرتوسط  یکی از دانش آموزان

 

کلیک کنید

 تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ | 10:27 | نویسنده : گروه آموزشی جغرافیای خراسان رضوی |
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ | 10:24 | نویسنده : گروه آموزشی جغرافیای خراسان رضوی |

برگزاری مسابقه عکس جغرافیایی ناحیه 2 مشهد با همکاری گروه جغرافیای استان

کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ | 10:20 | نویسنده : گروه آموزشی جغرافیای خراسان رضوی |

لیست برخی از مراکز و سازمان های قابل بازدید برای دبیران و دانش آموزان

کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ | 10:18 | نویسنده : گروه آموزشی جغرافیای خراسان رضوی |
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ | 10:17 | نویسنده : گروه آموزشی جغرافیای خراسان رضوی |

زمان و نحوه پاسخگویی، گروه جغرافیای استان خراسان رضوی به سوالات همکاران

( کلینیک مجازی)

کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ | 10:11 | نویسنده : گروه آموزشی جغرافیای خراسان رضوی |

ادرس و تلفن فرهنگسرای های شهرداری مشهد

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ | 10:7 | نویسنده : گروه آموزشی جغرافیای خراسان رضوی |